NAŠA ČINNOSŤ
REFERENCIE
KONTAKT

NAŠA ČINNOSŤ 

Spoločnosť ARTURO, s.r.o. vznikla z pôvodnej živnostenskej činnosti jej konateľa, pána Vladimíra Justa, ktorý založil svoju živnosť už v roku 1989 a venuje sa jej dodnes. Vzhľadom na rozšírenie klientely a potrebu zabezpečenia vyššej kvality prác, ale aj vyššej formy podnikania, vznikla táto spoločnosť.
 

Nosnými činnosťami spoločnosti ARTURO, s.r.o. sú:

vodoinštalatérske práce
kúrenárske práce
výkopové a zemné práce, prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových
   betónových dielcov
zámočnícke práce
demolačné práce bez použitia výbušnín
montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou hromadne vyrábaných dielcov
správa bytového fondu (správa bytov a nebytových priestorov)
výmena vodovodných stupačiek a cirkulačiek v bytových domoch
montáž vodomerov, resp. ich výmena po ukončení platnosti overenia
 

 

(c) 2015