NAŠA ČINNOSŤ
REFERENCIE
KONTAKT

REFERENCIE

Rekonštrukcie bytov
Výmeny vodovodných stupačiek
Montáž vodomerov z diaľkových odpočtom
 

VÝMENA STUPAČIEK
Stupačky SV a TUV zamieňame za päťvrstvový potrubný systém z firmy Herz. Ležaté rozvody v priemeroch 2 – 3“ meníme klasickým spôsobom, t. j. v pozinkovanom materiáli, ale investor sa môže rozhodnúť pre materiál, aký mu vyhovuje. Pri demontážnych prácach sa snažíme zachovať vstup z bytu do stupačky v pôvodnom stave, a vychádzame majiteľom bytov v ústrety, aby sme nespôsobili zbytočné škody ani prestoje. Jednu stupačku realizujeme v priebehu 2 až 3 dní, podľa počtu podlaží v bytovom dome. Počas týchto troch dní musia byť sprístupnené všetky bytové jednotky na tejto stupačke. Tretí/posledný deň sa na stupačke robí tlaková skúška a montujú sa a plombujú merače TUV a SV. Výmenu stupačiek vykonávame od r. 1995, v tej dobe ešte ako fyzická a posledné 3 roky ako právnická osoba. V prípade záujmu o naše služby Vám vieme poskytnúť kontakty – referencie, kde sa môžete dozvedieť ako, akým spôsobom sme dielo vykonali. Máme s výmenou stupačiek a ležatých rozvodov skúsenosti. V tomto roku máme zazmluvnené ďalšie bytové domy, a chceli by sme v tejto činnosti pokračovať ďalej k obojstrannej spokojnosti.


Bytový dom - Meteorová / Bratislava

MONTÁŽ / VÝMENA VODOMEROV
Začali sme s montážou vodomerov s diaľkovým odpočtom, čo uľahčí, spresní a zjednoduší každoročný odpočet na konci kalendárneho roka. Na našom trhu je viacero značiek, ktoré sú certifikované. Vodomery tohto typu sa vyznačujú mimoriadnou presnosťou a sú zabezpečené proti spätnému chodu (nedajú sa pretáčať). Pri odpočte nemusí pracovník správy domu vojsť do bytu, v byte nemusí byť nikto doma. Na odpočet je možné zazmluvniť firmu, alebo dokúpiť odpočtovú jednotku a komunikačný softvér. Ak sa rozhodnete pre niektorý typ vodomerov s rádiovým odpočtom, radi Vám zrealizujeme montáž. Hneď pri prvom rozúčtovaní centrálneho fakturačného vodomeru k bytovým pomerovým meradlám prietoku vody sa presvedčíte o výhodách Vášho rozhodnutia.

  

(c) 2015